VoorpaginaKikkers en padden kan je over de hele wereld terug vinden, er bestaan meer dan 4300 verschillende soorten. Ze behoren dan ook tot de bekendste amfibie?n. De larven eten voornamelijk algen en waterplanten en de volwassenen voeden zich hoofdzakelijk met insecten. Larven zijn dikkopjes of kikkervisjes, ze leven in het water en hebben kieuwen en een staart. Hun lichaam bestaat (inhoudelijk gezien) hoofdzakelijk uit darmen om de plantaardige voeding te verteren. Geleidelijk aan zal de larve veranderen in een kikker (of pad), ze zullen dan minder plantaardig voedsel eten en overschakelen naar insecten of andere dieren. Als men kikkers en padden bekijkt is er, biologisch gezien, geen verschil tussen beiden. De benaming pad gebruikt men meestal als het dier traag en dik is en de benaming kikker gebruikt men voor de dieren die eerder een sportief, vlot en een glad uitziend lichaam hebben.

In dit onderdeel zullen de verschillende soorten kikkers en padden worden besproken. Dit onderdeel is online sinds 2-1-2006