Gedrag

Cavia?s zijn vrij sociale dieren die het beste met meerdere soortgenoten samen leven. Het is beter om meerdere vrouwtjes bij elkaar te zetten dan mannetjes, omdat mannetjes soms wel eens durven vechten wanneer ze geslachtsrijp worden, zeker als ze een nogal kleine kooi hebben of als er een vrouwtje is dat ze voor zich alleen willen hebben. Vrouwtjes gaan over het algemeen altijd goed samen. Een cavia vraagt meer aandacht wanneer hij alleen in een kooi zit dan wanneer ze met meerdere zijn, het zijn dan ook groepsdieren. Cavia?s kunnen samen met konijnen, het beste met dwergkonijnen, hoewel het soms wel eens kan zijn dat het konijn achter de cavia loopt of omgekeerd. Als de dieren elkaar geen rust gunnen, kan je ze tijdelijk uit elkaar halen en ze na enkele dagen weer samen plaatsen. Cavia?s zijn erg leuke en gezellige dieren die zowel door kinderen als door volwassenen gehouden kunnen worden.